Right to Access Information

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Starog grada uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj turističkoj zajednici. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu:Turistička zajednica grada Staroga Grada, Obala Franje Tuđmana 1, 21460 Stari grad
  • na telefonski broj: +385 (0)21 765 763
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje:unesite mail za kontakt
  • donijeti osobno u Turističke zajednice grada Starog grada, radnim danom od 8:30 do 16:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
Postavite obrasce zahtjeva (obrasce 1, 2 i 3) i odluku o imenovanju službenika za informiranje.
 
Scroll to Top Skip to content