Prijava boravka

Vlasnici kuća ili stanova za odmor na području grada Starog Grada, Rudina, Vrbanja, Dola, Basine, Selci dužni su se prijaviti u Turističkoj zajednici grada Staroga Grada te platiti boravišnu pristojbu za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor.

Trebaju li vlasnici kuća ili stanova za odmor, a koji plaćaju paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor,  prijaviti boravak u Turističkoj zajednici?

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti svoj boravak u Turističkoj zajednici i boravak svih osoba u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak.

Koliko iznosi paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor u Starome Gradu iznosi:
• za prve dvije osobe 60 kuna po osobi
• za svaku sljedeću 25 kuna po osobi.

 

Prilikom prijave boravka u Turističkoj zajednici potrebno je donijeti putovnicu ili osobnu iskaznicu svih članova uže obitelji koji prijavljuju boravak u kući ili stanu.

Scroll to Top Skip to content