Prijava boravka

Vlasnici kuća ili stanova za odmor na području grada Starog Grada, Rudina, Vrbanja, Dola, Basine, Selci dužni su se prijaviti u Turističkoj zajednici grada Staroga Grada te platiti boravišnu pristojbu za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor.

Trebaju li vlasnici kuća ili stanova za odmor, a koji plaćaju paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor,  prijaviti boravak u Turističkoj zajednici?

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti svoj boravak u Turističkoj zajednici i boravak svih osoba u toj kući ili stanu te zadnjeg dana boravka odjaviti boravak.

Koliko iznosi paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor?

Paušal za vlasnike kuća ili stanova za odmor u Starome Gradu iznosi:
• za prve dvije osobe 60 kuna po osobi
• za svaku sljedeću 25 kuna po osobi.

 

Prilikom prijave boravka u Turističkoj zajednici potrebno je donijeti putovnicu ili osobnu iskaznicu svih članova uže obitelji koji prijavljuju boravak u kući ili stanu.

Scroll to Top

Rad tijela TZ Stari Grad

Novosti za vlasnike kuća ili stanova za odmor

Propisi za vlasnike kuća ili stanova za odmor

Vlasnici kuća ili stanova za odmor na području grada Starog Grada, Rudina, Vrbanja, Dola, Basine, Selci dužni su se prijaviti u Turističkoj zajednici grada Staroga Grada te platiti boravišnu pristojbu za vrijeme boravka u kući ili stanu za odmor.

Rad tijela TZ

Prilikom prijave boravka u Turističkoj zajednici potrebno je donjeti putovnicu ili osobnu iskaznicu svih članova uže obitelji koji prijavljuju boravak u kući ili stanu.
Skip to content